Dr. sc. Mirna Pavletić Župić, odvjetnik i partner u našem odvjetničkom društvu završila je Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ostalim propisima iz područja javne nabave Republike Hrvatske.

Nakon izobrazbe pristupila je ispitu radi licenciranja iz područja javne nabave Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave Republike Hrvatske te je isti s uspjehom položila.

Na temelju položenog ispita, Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave izdalo je dr. sc. Mirni Pavletić Župić, odvjetnici, CERTIFIKAT u području javne nabave te je upisana u Registar certifikata u području javne nabave.

Na temelju važećeg CERTIFIKATA JAVNE NABAVE, dr. sc. Mirna Pavletić Župić, odvjetnik partner u Odvjetničkom društvu ŽUPIĆ & PARTNERI ovlaštena je provoditi postupke javne nabave velike vrijednosti, odnosno obavljati funkciju ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja i sektorskog naručitelja u postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ostalim zakonima Republike Hrvatske.