O NAMA

Odvjetničko društvo Župić & partneri ima dugu uspješnu tradiciju u pružanju odvjetničkih usluga. Od 1993. g. do danas prepoznato je po savjesnom i uspješnom radu njegovih odvjetnika u pružanju usluga iz svih pravnih oblasti s osobitim naglaskom na trgovačko i komercijalno pravo, pravo tržišnog natjecanja, zaštitu intelektualnog vlasništva, zastupanje pred stranim i domaćim sudovima i arbitražom, vođenje ovršnih postupaka i postupaka naplata potraživanja za potrebe domaćih i inozemnih korporacija u Republici Hrvatskoj. Društvo ima urede u Zagrebu i Splitu te pokriva teritorij cijele Republike Hrvatske, uz trajnu suradnju s odvjetničkim uredima u EU, BiH i Srbiji.
Interdisciplinarnost, kreativnost, ustrajnost i pružanje stručne i pouzdane usluge temeljna su načela našeg odvjetničkog društva.Odvjetničko društvo Župić & partneri savjetuje multinacionalne, međunarodne i domaće klijente u mnogobrojnim sektorima i industrijama, bilo da se radi o rješavanju svakodnevnih pravnih pitanja, zastupanju pred sudovima, raznim upravnim tijelima i inspekcijama ili o poslovanju sa značajem sofisticiranog i strateškog projekta. S ponosom ističemo kako nas naši klijenti smatraju pouzdanim i kvalitetnim partnerom koji će im uvijek pružiti ispravan savjet i kompetentnu pravnu uslugu. Iskustvo i kvaliteta našeg odvjetničkog tima došla je do izražaja u sofisticiranim, strateškim pravnim transakcijama te nas stoga naši klijenti smatraju pouzdanim partnerom u rješavanju svih prepreka vezanih uz njihove investicije i poslovne djelatnosti, kao i za rješavanje svakodnevnih tekućih pravnih pitanja u njihovom poslovanju.
Na temelju rezultata poslovanja i broju zaposlenih, Bisnode Hrvatska uvrstili su odvjetničko društvo Župić & partneri u ekskluzivnu grupu od 5% hrvatskih društava kojima je dopušteno koristiti certifikat oznake AAA za 2014. g., 2015. g., 2016. g., 2017. g., 2018. g., 2019. g., 2020. g., 2021. g., 2022. g. i 2023. g. Time su potvrdili da društvo Župić & partneri, prema bonitetu izvrsnosti, spada u najvišu skupinu društava u Republici Hrvatskoj.
Naš odvjetnički tim prati pravne propise EU acquis communautaire (pravne stečevine EU), kao i sudsku praksu Europskog suda, što je osobito bitno u specijaliziranim postupcima tržišnog natjecanja i regulatornim sporovima u sektorima telekomunikacija, komunikacija, medija i energetike.
Odvjetničko društvo Župić & partneri član je American Chamber of Commerce i Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer).
Težište je djelatnosti društva pružanje pravnih usluga iz područja trgovačkog i građanskog prava. Društvo svakodnevno zastupa klijente u trgovačkim i arbitražnim sporovima, rješava statusna pitanja trgovačkih društava, zastupa u različitim akvizicijama (spajanjima i preuzimanjima trgovačkih društava), pruža usluge zaštite prava intelektualnog vlasništva i autorskog prava, zastupa klijente u postupcima zaštite tržišnog natjecanja, obavlja prijave koncentracija, spajanja i pripajanja (M&A) poduzetnika. Klijentima stojimo na raspolaganju za izradu različitih ugovora iz trgovačkog prava, statusnog trgovačkog prava, stvarnog prava (nekretnine), radnog prava, zastupanja u parničnim, radnim, ostavinskim i drugim izvanparničnim postupcima te ovršnim sudskim postupcima, s posebnim naglaskom na postupke ovršne naplate novčanih potraživanja na računima i nekretninama, te pružamo usluge zastupanja i savjetovanja u području poreznog prava i u području javne nabave.
Pravovremenom reakcijom te izrazitom usredotočenošću na klijenta pomažemo Vam ostvariti Vaše poslovne ciljeve na praktičan, profesionalan i kvalitetan način.Osnovni je cilj društva kvalitetno i efikasno pružanje pravnih usluga prilagođeno potrebama i interesima klijenata. U dugogodišnjoj uspješnoj suradnji s brojnim domaćim i inozemnim klijentima, posebno se, kao klijenti, izdvajaju trgovačka društva iz područja bankarskog i kartičnog sektora, građevinskog sektora, izdavačkog, farmaceutskog i zračno-prijevozničkog sektora, osiguranja, proizvodnje i trgovine, sporta, medija, turizma i energetike, kao i komunalna društva, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj.Odvjetnici društva Župić & partneri d.o.o. svakodnevno, osim na hrvatskome, pružaju pravne usluge i na engleskom i njemačkom jeziku. Osim rada u struci, odvjetnici i odvjetnički vježbenici kontinuirano se usavršavaju sudjelovanjem na raznim seminarima i kongresima u zemlji i u inozemstvu.Odvjetničko društvo Župić & partneri d.o.o. trenutačno ima 18 zaposlenika, među kojima 11 odvjetnika i 2 odvjetnička vježbenika, voditeljicu ureda te druge stručne djelatnike.

UPORABA SADRŽAJA I AUTORSKA PRAVA

UPORABA SADRŽAJA

Uporaba sadržaja koji se pojavljuju na internetskoj stranici Odvjetničkog društva Župić & partneri, d.o.o. Zagreb, dopuštena je pod niže navedenim uvjetima. Pristupom na našu internetsku stranicu pristajete na primjenu navedenih uvjeta. Informacije sadržane na internetskoj stranici dostupne su za potrebe onih koji žele doznati informacije o Odvjetničkom društvu Župić & partneri d.o.o. Zagreb (“Društvo”, “mi” ili “naš”). Informacije na internetskoj stranici možda ne odražavaju aktualno stanje, generalne su prirode te se na njih ne može oslanjati niti se mogu smatrati pravnim savjetom. Mi nismo odgovorni za bilo koji sadržaj kojem ste pristupili putem stranica drugih osoba na kojima je postojao link ili upućivanje na ovu internetsku stranicu. Ukoliko želite postaviti link na našu internetsku stranicu to možete učiniti samo nakon što ste od nas dobili prethodnu pisanu suglasnost koju ćemo Vam izdati u skladu s primjenjivim propisima Hrvatske odvjetničke komore. Znakovi i/ili logotipi Odvjetničkog društva Župić & partneri, do.o.o. Zagreb su vlasništvo Društva. Suglasni ste da iste, bez našeg prethodne pisane dozvole, nećete upotrebljavati niti prikazivati.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj ovih stranica je zaštićen autorskim pravima čiji je imatelj i koja pridržava Odvjetničko društvo Župić & partneri, d.o.o. Zagreb. Korisnici mogu čitati sadržaj stranica dok svako drugo korištenje i/ili umnožavanje bilo kojeg sadržaja ovih stranica, direktno ili indirektno nije dozvoljeno.