Aktualnosti

Dr. Mirna Pavletić Župić, odvjetnica, završila je edukaciju u području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma

Odvjetničko društvo Župić&partneri otvara Podružnicu u Osijeku, na adresi Stjepana Radića 14

Odvjetničko društvo Župić&partneri otvara Podružnicu u Splitu, na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 8

Dr. Mirna Pavletić Župić, odvjetnica, završila je obuku za ovlaštenog izmiritelja, te je zadobila licencu za medijatora

Rujan 2015
Dr. Mirna Pavletić Župić, odvjetnica, završila je obuku za ovlaštenog izmiritelja, te je zadobila licencu za medijatora. Medijacija se kao alternativna metoda rješavanja sporova (ADR) može ugovoriti u sporovima: iz područja upravnog prava,iz područja kaznenog prava, iz područja obiteljskog prava, te iz područja trgovačkog prava i u sporovima povezanima s rješavanjem međususjedskih odnosa, sukladno Zakonu o mirenju (medijaciji).

Pravni okviri za utvrđivanje kartela, antikartelne istrage i kazne sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja RH

Piše: Dr.sc. Mirna Pavletić Župić, odvjetnica

U nastavku je dan prikaz pravnih okvira za utvrđivanje kartela, antikartelne istrage i kazne sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja RH, koji instrumenti su usklađeni s pravilima EU acquis communautaire.

Više

Dr. sc. Mirna Pavletić Župić položila je temeljnu obuku propisanu Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Lipanj 2015

Odvjetnica, dr. sc. Mirna Pavletić Župić položila je temeljnu obuku propisanu Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, te postala licencirani zastupnik – odvjetnik u postupcima zaštite osoba s duševnim smetnjama.

Zaštita načela slobodnog tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave

Piše: dr. sc. Mirna Pavletić-Župić, odvjetnica

09/ 2015

Zakon o javnoj nabavi  (dalje: ZJN) usklađen je s pravilima zakonodavstva EU – EU acquis communautaire, konkretno s: Directive 2004/17 / EC, Directive 2004/18 / EC, Directive 2005/75 / EC, Commission Directive 2005/51 / EC, Directive 2007/66 / EC, Directive 2009/81 / EC. [1]

Javni naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u otvorenom postupku javne nabave obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

Više

Novi Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

Piše: Ante Župić, odvjetnik

Uvod
Opskrba sirove nafte i naftnih proizvoda je vrlo važna, pogotovo za prometni sektor i kemijsku industriju. Povećanje koncentracije proizvodnje , nestajanje zaliha nafte i porast potrošnje nafte i naftnih proizvoda doprinose povećanom riziku opskrbe. Stoga je naglašena potreba jačanja sigurnosti opskrbe naftom, te osiguranjem zaliha nafte. Domaća proizvodnja nafte može sama po sebi pridonijeti sigurnosti opskrbe i održavanja zaliha.

Više

Prijedlog Zakona o radu i fleksibilni oblici zapošljavanja: rad kod kuće i putem Agencije za privremeno zapošljavanje

Piše: Ante Župić, odvjetnik

Uvod
Prijedlogom  Zakona o radu (u daljnjem tekstu: Prijedlog ZOR)[1] uvode se izmjene radnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj usmjerene na usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije – EU acquis communautaire.

Fleksibilni oblici zapošljavanja koji se predlažu u novom ZOR-u,  uključuju rad od kuće odnosno na izdvojenom mjestu rada i rad preko agencija za privremeno zapošljavanje.  Prijedlog ZOR-a  proklamira načelo “pro rata temporis“, (lat. razmjerno vremenskom sudjelovanju), te uvodi fleksibilne oblike zapošljavanja, na način uređen u nekoliko ključnih direktiva EU acquis-a.

Više

Odvjetnik Ante Župić postao član uprave Hrvatsko turskog poslovnog kluba u Zagrebu

Odvjetnik Ante Župić postao član uprave Hrvatsko turskog poslovnog kluba u Zagrebu.

Odvjetničko društvo Župić&partneri otvara Podružnicu u Zadru, na adresi Zrinsko-Frankopanska 38