Mihovil Grubišić

Odvjetnik, voditelj pisarnice Split

Područja djelovanja

  • Zastupanje u građanskopravnim sporovima
  • Zastupanje u postupcima naknade štete
  • Zastupanje u postupcima naplate potraživanja
  • Zastupanje u prekršajnim i kaznenim postupcima
  • Radno pravo
  • Ugovorno pravo
  • Obiteljsko pravo
  • Nasljedno pravo
  • Zemljišno knjižno pravo

Jezici

  • hrvatski
  • engleski

CV

 2016. – danas Odvjetnik u Odvjetničkom društvu Župić & partneri d.o.o.
 2014. – 2016. Odvjetnik u samostalnom odvjetničkom uredu
 2012. Pravosudni ispit
 2009. – 2014. Odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Martine Tončić-Bota
 2008. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu