DR. SC. MIRNA PAVLETIĆ ŽUPIĆ

Odvjetnica, partner

Područja rada

  • Pravo tržišnog natjecanja
  • Koncentracije, spajanja i pripajanja poduzetnika (M&A)
  • Pravo intelektualnog vlasništva
  • Pravo EU – acquis communautaire
  • Pravo državnih potpora i subvencija
  • Regulatorno pravo iz područja energetike, telekomunikacija, komunikacija, medija i elektroničkih medija
  • Međunarodno trgovinsko pravo i ugovori poduzetnika
  • Pravo trgovačkih društava
  • Due dilligence
  • Upravno pravo
  • Pravo iz područja graditeljstva, stambeno-komunalnih djelatnosti

Jezici

  • engleski: aktivno, položen stupanj C2
  • njemački: aktivno, položen ispit za sudskog tumača
  • francuski: u govoru i pismu
  • ruski: u govoru i pismu

CV

2015. – danas Odvjetnica u Odvjetničkom društvu Župić & partneri
2003. – 2013. članica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja RH

Obrazovanje:

– Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl. pravnik, Ministarstvo pravosuđa i uprave RH – pravosudni ispit,

odvjetnica članica Hrvatske odvjetničke komore

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – magisterij znanosti iz znanstvenog polja vanjska trgovina: „Politika konkurencije u WTO“; doktorat znanosti iz znanstvenog polja međunarodna trgovina, disertacija : „Utjecaj politike konkurencije na trgovinsku politiku RH“

Autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova, objavljenih u zemlji i inozemstvu, te predavač na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (WTO, UNCTAD, OECD, EU Commission)

– pohađala Diplomatsku akademiju – Ministarstvo vanjskih poslova RH
– University of Florida, Gainesville USA – Law on Utility Regulation Telecommunications, Gas, Electricity