Petra MatIć

Stajyer avukatlar

İletişim

ŽUPIĆ & PARTNERI

odvjetničko društvo / Avukatlık firması

__________________________

Radnička cesta 37/B

2000 Centar

HR – 10000 Zagreb

tel: 385 1 55 51 971
fax: 385 1 61 84 367

e-posta: matic@zupic.hr