Haberler

Dünya Bankası ihalesinde Deloitte ve Zupic & Ortakları Hırvatistan Otoyolları’nın teknik ve iş optimalite projesinde danışman olarak seçilmiştir.

Avukatlık firması Zupic & Ortaklarında şu avukatlar şirketin ortakları olmuştur: Martina Kalac, Alen Čičak, Jasmina Jašaragić Özügergin, Miran Zorica ve Luka Mađerić.

Avukat Dr. Mirna Pavletić Župić kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörist faaliyetlerin finansmanının önlenmesi konularında eğitim sürecini tamamlamıştır.

Avukatlık firması Zupic & ortakları Osijek’te Stjepana Radića 14 adresinde Şube ofisini açmıştır.

Avukatlık firması Zupic & ortakları Split’te Trg Hrvatske bratske zajednice 8 adresinde Şube ofisini açmiştir.

DR. MIRNA PAVLETIĆ ŽUPIĆ, AVUKAT ARABULUCUK EĞİTİMİ VE LİSANSINI ALDI

Dr. Mirna Pavletić Župić, arabuluculuk eğitimini tamamlayarak aile hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili ticaret hukuku alternatif uyuşmazlıkların çözümü (ADR) alanlarında, lisans sahibi oldu.

DR. MIRNA PAVLETIĆ ŽUPIĆ, AVUKAT, EĞİTİM DÖNEMİ SONUNDA İLGİLİ KANUN UYARINCA RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN KIŞILER IÇIN AVUKATLIK YAPMAYA HAK KAZANDI

06/2015

Dr. Mirna Pavletić Župić, Ruhsal Bozuklukları Olan Kişilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca lisanslı temsilci olarak ruhsal bozukluğu olan kişiler için avukatlık yapmaya hak kazandı.

AVUKAT ANTE ŽUPIĆ ZAGREB HIRVAT TÜRK İŞ KLUBÜ KURULUNA SEÇİLDİ

Avukat Ante Župić Zagreb’de Hırvat Türk İş Kulübü kuruluna seçildi.

AVUKAT JASMİNA JAŞARAGİÇ ÖZÜGERGİN HIRVAT TÜRK DOSTLUK DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ (2015)

Avukatlık firması Zadar’da Zrinsko-Frankopanska 38 adresinde Şube ofisini açmıştır.