Faaliyet alanları

Zupic & ortaklar avukatlık şirketi uzun yıllardan bu yana hizmet vermekte ve özellikle şu alanlarda adını duyurmaktadır:

Şirketler Hukuku

  • Şirket kurulması
  • Ticaret sicillerine kayıt işlemlerinde temsil
  • Şirketlerin statü durumlarıyla ilgili işlemlerde temsil
  • Yönetim Kurullarını hazırlama
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun yargılama usullerinin hazırlanması
  • Şirket yönetmeliklerinin hazırlanması
  • Şirket ana sermayelerinin azaltması ve arttırılması işlemleri
  • Statü ticaret davaları

Devir, birleşme ve satın alma (M&A)

  • Şirketlerin birleşme ve satın alma işlemleri
  • Hukuki belgelerin ayrıntılı biçimde denetlenmesi
  • Teklif dokümanlarının hazırlanması
  • Devir için yükümlü tekliflerin hazırlanması
  • Müzakerelerin yürütülmesine katkı ve ticari işlemlerin hazırlanması

Davalarda temsil etme ve ihtilafları çözülmesi

  • Ticaret ihtilafları
  • Ticaret arbitrajı
  • Gayrimenkullerde eşya hukuku ile ihtilaflar
  • Mülk taşıma işlemleri
  • Sözleşme yükümlülüklerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar
  • Zararların tazminatı
  • İstihdam davaları
  • İflas davaları
  • Aile davaları
  • Miras davaları

İcra takibinde temsil etme, sigorta ve alacak tahsil etme

  • Mahkeme ve mahkeme dışı icra takibi
  • Alacak sigortalama işlemleri tedbirleri

Gayrimenkul ve Eşya Hukuku

  • Gayrimenkul satın alma, leasing ve kiralama sözleşmelerinin hazırlanması
  • Planlama ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gayrimenkul yatırım sözleşmelerinin hazırlanması
  • Tapu sicili işlemleri
  • Gayrimenkul işlemlerinde temsil

İş Hukuku

  • İş sözleşmelerinde istihdam ve diğer işlemler ile ilgili danışmanlık hizmetleri
  • Yönetim sözleşmelerinde istihdam ve sonlandırma işlemlerinde danışmanlık hizmetleri
  • İstihdam davaları
  • İstihdam kuralları ve diğer hukuki düzenlemelerin hazırlanması ve genel danışmanlık hizmetleri
  • Adil iş hukuku ve işçi bakımı için şirket yönetmeliklerinin hazırlanması

İdari Hukuku ve Vergi Hukuku

  • İdari işlemlerde temsil
  • İdari davalarda temsil
  • Vergi ve gümrük işlemlerinde temsil
  • Teftiş denetleme işlemlerinde temsil
  • Kamulaştırma işlemlerinde temsil
  • Mahrumiyet mülkiyeti iadesi

Rekabet piyasası koruması ve kamu ihaleleri

  • Rekabet piyasası koruması ile ilgili işlemlerde temsil
  • Rekabet piyasası koruması kanununa istinaden işlem sözleşmelerinin taslağının hazırlanması
  • Kamu ihale işlemlerinde danışmanlık ve temsil

Fikri mülkiyet hakları

  • Fikri mülkiyet hakları için kayıt işlemleri (marka, patent ve endüstriyel tasarım)
  • Fikri mülkiyet haklarını korunması ve usullerinde temsil

Suç ve Kabahat Hukuku

  • Ekonomik suç davalarında savunma
  • Mülkiyet suçu davalarında savunma
  • Müşteki partinin temsili ve ilgili belgelerin hazırlanması
  • Kabahat davalarında savunma

TAHKİM - ARABULUCULUK - MEDIATION

  • Mediation
  • Arabuluculuk
  • Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri
  • ADR – Alternatif Uyuşmazlık Çözümü