Faaliyetlerimiz geniş bir alana yayılmakta olup temel ilkelerimiz arasında yaratıcılık, verimlilik ve profesyonellik bulunmaktadır.

Faaliyet alanları

Genel Merkez Zagreb

RadnIcka cesta 37/B 2000 Centar, 7. Kat, Zagreb

Ofis Zadar

ZrInsko Frankopanska 38, Zadar

SPLIT Şubesi

Trg Hrvatske bratske zajednIce 8, SplIt

OsIjek Şubesi

Stjepana RadIća 14, OsIjek

İletişim

İsim (gerekli)

e-mail adresi (gerekli)

Konular

İleti